Uitgestelde vakantie

Uitgestelde vakantie B&B Casa Traca Centraal Portugal

Wat is een uitgestelde vakantie? U kent vast het principe wel van een uitgestelde koffie? Voor wie het niet kent hieronder kort de uitleg. Bij een uitgestelde koffie kan men in een aangesloten café of restaurant een (extra) koffie afrekenen zonder deze zelf te nuttigen. De uitbater ‘spaart’ al deze betaalde maar niet uitgeschonken kopjes koffie op voor iemand die minder bedeeld is.

Wanneer nu een minder bedeelde persoon naar het café komt kan deze om een uitgestelde koffie vragen. De uitbater schenkt nu een kop koffie die al eerder door iemand anders is betaald.

Uitgestelde vakantie

Hoe gaan wij dit nu ‘vertalen’ naar een uitgestelde vakantie? Heel simpel. Wij bieden al onze gasten de mogelijkheid om bovenop hun eigen verblijf een klein extra bedrag te betalen. Dit bedrag is € 5,00 of een veelvoud daarvan.

Moet u dit nu alleen betalen? Nee, wij als Bed and Breakfast Casa Traca leggen uw bijdrage ook in. Rekenvoorbeeld: u betaald € 10 extra voor een uitgestelde vakantie. Op dat moment is er € 20 beschikbaar, namelijk uw € 10 die wij vervolgens verdubbeld hebben.

Voor wie is het?

Kan nu iedereen gebruik maken van deze uitgestelde vakanties? Nee dat is niet de opzet. Deze vakanties zijn echt bestemd voor mensen die zelf niet de financiële middelen hebben om dit te bekostigen. Mensen die veelal ook afhankelijk zijn van de voedselbank of andere hulporganisaties en voorzieningen.

Om die reden hebben wij in eerste instantie contact opgenomen met de voedselbank in Portugal. De reden hiervoor is dat als er geen geld is om op vakantie te gaan er ook geen geld is om een (vlieg)reis te betalen. In een later stadium gaan we dit uitbreiden naar Nederland en België. Het meest mooie scenario is natuurlijk dat er ook geld beschikbaar komt voor de reis.

Wij gaan met het oog op de AVG wet- en regelgeving uiteraard vertrouwelijk om met de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Echter zullen wij wel toetsen of degenen die gebruik maken van een uitgestelde vakantie hier ook daadwerkelijk volgens onze voorwaarden recht op hebben.

Hoe werkt het verder?

Op deze pagina vindt u de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons te boeken én een stukje uitgestelde vakantie kado te geven. Tevens is er de mogelijkheid voor mensen om deze uitgestelde vakantie te reserveren. Tot slot ziet u ook wat er in totaal te besteden is én wat er al besteed is.

Wij zullen in verband met het recht op de privacy niet bekend maken wie de gulle gevers zijn. Wilt u dat wij u wel vermelden op deze pagina. Laat ons dat dan even weten. Wij vermelden dan graag uw naam en/of bedrijf hier.

Totaal beschikbaar: € 50,00

Geclaimde vakanties: € 0,00