Privacybeleid B&B Casa Traca

PRIVACYBELEID en Cookiebeleid van Bed and Breakfast Casa Traca

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt van haar gasten. privacybeleid Casa Traca Bed and Breakfast Centraal Portugal

Indien u een verblijf boekt bij Bed and Breakfast Casa Traca, of om een andere reden persoonsgegevens aan Bed and Breakfast Casa Traca verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u daarom ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bed and Breakfast Casa Traca, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, casatraca@hotmail.com, telefoonnummer +351 235 010 057

2. Welke gegevens verwerkt Bed and Breakfast Casa Traca en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de boekingen en tevens voor de correctie administratieve afhandeling hiervan,
  3. c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Bed and Breakfast Casa Traca;
  4. d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. e) je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bed and Breakfast Casa Traca. Tevens gebruiken wij dit om je te informeren over de ontwikkelingen van Bed and Breakfast Casa Traca.

3. Bewaartermijnen 

Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf. Echter of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Vervolgens vernietigen wij aansluitend de persoonsgegevens.

4 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bed and Breakfast Casa Traca passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bed and Breakfast Casa Traca geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Bed and Breakfast Casa Traca kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bed and Breakfast Casa Traca zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bed and Breakfast Casa Traca je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: casatraca@hotmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met Casa Traca opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes (ID nummer 883260 | ASAE 6119)

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze administratie casatraca@hotmail.com

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Opgemaakt 1 mei 2018

Toevoeging 1; de datum 15 juni 2018

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna  gaan we in op welke cookies wij gebruiken en tevens waarom wij deze gebruiken.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.casatraca.com) wordt meegestuurd. Vervolgens plaats je browser dit op je harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie zullen zij analyseren. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Verder ook voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Zij, Google, heeft van ons ook geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie daarom op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie hiervoor de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken vaak codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door B&B Casa Traca gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor maken wij soms gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

B&B Casa Traca maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, ten eerste namelijk: Facebook en Instagram. Ten tweede, in mindere mate ook van Twitter en LinkedIn en tevens van Google Plus. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt B&B Casa Traca gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Lees hier ook onze algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden